Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Záruka a reklamace

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad.

Zaplacením a převzetím věci přechází na zákazníka vlastnictví zakoupené věci. Prodávající poskytuje zákazníku-spotřebiteli záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.stefon.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem-spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží.

 

Poškození zboží během přepravy:

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího zákazníkovi. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je zákazník, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zákazník nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud zákazník či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu především dopravci ataké elektronickou poštou na stefon@stefon.cz prodávajícímu případně písemně na adresu provozovny e-shopu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom.

Při uplatnění reklamace zašle zákazník zboží prodejci spolu s reklamačním listem, nebo může přiložit kopii daňového dokladu a popis závad.

Jakmile prodejce obdrží reklamované zboží, informuje o tom zákazníka emailem.

Reklamace zákazníka-spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve zákazníka-spotřebitele, aby si vyměněné či opravené zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi-spotřebiteli poštou na adresu určenou zákazníkem.

Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 

Dokument ke stažení: Reklamační list.doc nebo Reklamační list.pdf

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz